Normatives

Normatives generals de l'espai

DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural, publicat al DOGC núm. 1714 de l'1 de març de 1993.

Normes Especials de l'Alta Garrotxa

Resolució MAH/3159/2004, d'11 de novembre, per la qual es fa públic l'acord de Govern del 2 de novembre de 2004, on s'aprova el Pla especial de delimitació definitiva de l'espai del PEIN l'Alta Garrotxa. DOGC núm. 4267 de 24 de novembre de 2004.

Aprovació definitiva del Projecte d'ampliació de la Xarxa Natura 2000. DOGC núm. 4735 de 6 de setembre del 2006.

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa

Regulacions d'activitats

Normes i recomanacions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content