Finalitzem els treballs de recuperació d’espais oberts gràcies al finançament de la Diputació de Girona

Tal i com estava previst, durant el darrer mes de novembre es varen finalitzar els treballs de recuperació d’espais oberts iniciats un cop va finalitzar el període de major risc d’incendi de l’estiu i l’època de nidificació de la majoria d’ocells.

Enguany els treballs han consistit, principalment, en l’estassada de l’estrat arbustiu per tal de frenar l’avenç de la massa forestal a l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa. Amb les estassades es compleix un triple objectiu: afavorir la biodiversitat pròpia d’espais oberts i zones de pastura, reduir el risc d’incendi i donar suport a l’activitat ramadera.

Aquest 2023 s’ha dut a terme una recuperació d’espais oberts a quatre finques:

Can França i Bestracà (ambdues situades al terme municipal de Camprodon), Mas Pulí (terme municipal de Sales de Llierca) i Palomeres (terme municipal de Montagut i Oix). En total s’han recuperat unes 10 Ha, repartides entre les quatre finques.

Per poder executar aquesta actuació el Consorci va demanar una subvenció a la Diputació de Girona (DdGi), en el marc Convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural per a l’any 2022-2023. Aquesta subvenció va ser resolta favorablement per part de la DdGi de manera definitiva en data 13 d’octubre de 2022.

Com a valor afegit del projecte, cal destacar que els treballs han sigut executats per una empresa d’inserció que forma part de col·lectius amb risc d’exclusió.

Skip to content