Finalitza la rehabilitació de l’ermita de Sant Valentí de Salarça

Rehabilitació Ermita de Sant Valenti de Salarça

El Consorci ha col·laborat en el finançament de les obres a través d’un conveni amb l’Ajuntament de Camprodon i els Amics de l’Alta Garrotxa.

El passat dissabte 7 d’abril es va fer un acte d’inauguració de les obres de restauració de l’ermita.

Després de cinc anys des que van començar les obres de rehabilitació, enguany s’ha pogut donar per finalitzada la restauració de l’ermita de Sant Valentí de Salarça, que constitueix un dels elements clau del patrimoni cultural i arquitectònic del sector occidental de l’EIN.

Per celebrar-ho i per tal d’invitar a la població a veure el resultat, el passat dissabte 7 d’abril es va fer un acte d’inauguració de les obres de restauració de l’ermita, amb una missa, l’explicació de les obres als assistents i l’oferiment d’un aperitiu.

L’ermita de Sant Valentí de Salarça, del segle X, de gran interès patrimonial, estava patint un deteriorament progressiu amb un perill d’esfondrament imminent de la volta central.

És per aquest motiu que des de 2013, els Amics de l’Alta Garrotxa han demanat anualment una subvenció a la Diputació de Girona a fi i efecte de poder executar el projecte de consolidació.

De la mateixa manera, el Consorci, juntament amb l’Ajuntament de Camprodon i també a petició dels Amics de l’Alta Garrotxa, ha decidit contribuir a les obres. La participació del Consorci ha consistit en finançar la part del projecte, en cada una de les seves 5 fases, que no quedava coberta per les diferents subvencions de la Diputació. Aquesta col·laboració s’ha materialitzat en convenis de col·laboració anuals entre les tres parts.

Pel que fa al Programa d’Actuacions, es preveu poder realitzar tota una sèrie d’accions que reverteixin directament sobre el territori, estructurades, com és habitual, en programes: gestió per la conservació, ús públic, desenvolupament socioeconòmic, prevenció de riscos i difusió i comunicació.

D’altra banda, es preveuen altres accions encaminades al suport a les administracions competents, especialment el Departament de Territori i Sostenibilitat i els Ajuntaments, en especial en relació a la finalització i tramitació del Pla Especial de l’Alta Garrotxa, que a data d’avui encara no està aprovat.

Skip to content