Prevenció de riscos al medi natural

Planificació i gestió

El planejament i la gestió en relació a la prevenció de riscos són tasques que duu a terme el Consorci tant des de la perspectiva de la protecció del medi natural com de la seguretat ciutadana. El Consorci va promoure l’elaboració d’un Pla de Prevenció i Extinció d’Incendis Forestals de l’Alta Garrotxa que, malgrat no estar encara aprovat, ens orienta en l’execució de mesures en aquest sentit, sent un eix molt important d’actuació en el context d’un espai forestal com és l’Alta Garrotxa. També es duen a terme actuacions destinades a minimitzar en la mesura del possible els accidents a la zona i de facilitar les tasques dels serveis d’emergències, a través del manteniments d’infraestructures i equipaments, la senyalització, l’ordenació de l’activitat i la coordinació amb els cossos d’emergències.

Malgrat l’aprovació del PPEIF (Pla de Prevenció i Extinció d’Incendis Forestals) encara no està resolta, hi ha una sèrie d’actuacions que es poden realitzar tramitant els permisos corresponents.

Per això una línia important de les actuacions en la prevenció de riscos és la de realitzar actuacions per prevenir els incendis forestals així com per facilitar les tasques d’extinció d’incendis.

Cada any, el Consorci duu a terme actuacions diverses en aquest sentit:

  • Desbrossada i neteja dels heliports de Sant Aniol d’Aguja.
  • Franges de seguretat al voltant de les principals vies de comunicació.
  • Intervencions silvícoles d’aclarida en rodals en punts estratègics de propagació del foc topogràfic.
  • Recuperació d’espais oberts per a la pastura en zones estratègiques de gestió per a la prevenció d’incendis i zones segures pel Cos de Bombers en tasques d’extinció.
  • Cremes controlades pel manteniment d’espais oberts, en col·laboració amb el Cos de Bombers i el DARP (actuació prevista pel 2019)

Un dels objectius del Consorci és la gestió de l’ús públic dins l’EIN de l’Alta Garrotxa, que inclou  l’ordenació de l’activitat per garantir la qualitat i seguretat de les visites.

L’eix central de l’EIN, en el sector de la Vall de Sant Aniol, és la zona amb més freqüentació de l’Alta Garrotxa. En el sector, al llarg de l’any, s’hi desenvolupa l’activitat de visita turística i senderisme, i en els mesos d’estiu hi ha també una gran activitat de bany als gorgs.

Malgrat és un espai altament freqüentat, al sector de Sadernes i Sant Aniol d’Aguja no hi ha cobertura de telefonia mòbil (degut principalment a la seva orografia i ubicació), fet que és raó de preocupació per la dificultat de la comunicació i per tant la complicació de la gestió d’emergències i de la intervenció en cas d’accidents.

Per això el Consorci, els Amics de Sant Aniol i el Cos de Bombers d’Olot col·laboren en aquest projecte per la instal·lació d’un polsador d’emergències a Sant Aniol, que permetrà establir contacte des d’un punt exterior de la Rectoria amb el Cos de Bombers directament.

Control d'activitats

Un dels objectius del Consorci és la gestió de l’ús públic dins l’EIN de l’Alta Garrotxa, tant des del punt de vista de la compatibilització d’usos per la protecció de l’entorn natural, com pel que fa a l’ordenació de l’activitat per garantir la qualitat i seguretat de les visites. En aquest sentit controlar que es compleixen les normes i recomanacions de l’espai és cabdal.

Es tracta d’un servei de vigilància realitzat per guardes rurals que es realitza anualment en els punts de sobrefreqüentació de l’espai (principalment Sadernes i Sant Aniol) i en els períodes de màxima afluència (setmana santa, pont de l’1 de maig, i de juny a setembre).

El servei consisteix en el control d’activitats no compatibles dins l’EIN (focs, esbarjo, acampada, acumulació deixalles…), i es realitza de forma itinerant, en caps de setmana i dies aleatoris.

Aquest servei es complementari al servei d’informació i educació.

Skip to content